GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

 

Naziv podjetja:

GEOM geodetske storitve in tehnično svetovanje, Teja Oman s.p.

Sedež podjetja:

Kovorska cesta 9, 4290 TRŽIČ

Odgovorna oseba:

Teja Oman, univ. dipl. inž. geod.

- odgovorna geodetinja, enotni žig št. IZS Geo0376

- geodetinja z geodetsko izkaznico št. 186053

GSM telefon:

040 576 985

E-mail:

geom.teja@icloud.com

URL:

www.geom.tejaoman.info

Matična številka:

6333788

Številka TRR:

SI56-1010-0005-1827-580, odprt pri Banki Koper