GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

EVIDENTIRANJE STAVBE

Če je stavba v lasti le enega lastnika in ima le en del stavbe se stavba v kataster stavb vpiše v postopku evidentiranje stavbe. Kot sestavni del elaborata za evidentiranje stavbe je poleg elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb tudi elaborat za vpis zemljišča pod stavbo.

Evidentiranje stavbe je predpogoj za pridobitev hišne številke.