GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

IZRAVNAVA MEJE

Izravnava meje je geodetski postopek s katerim lahko poljubno spremenimo obliko, v predpisanih okvirih pa tudi velikost parcele. Potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, se lahko spremeni le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel, med katerima se meja izravnava. Pri tem se površina parcele, ki se izravnava, lahko spremeni za največ pet odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne za več kakor za petsto kvadratnih metrov.

Izravnava meje je najenostavnejša, najhitrejša in najcenejša rešitev, s katero pridemo do spremembe lastništva brez vsake pogodbe, dovolj je, da se mejaša o izravnavi sporazumeta v geodetskem postopku.